ประวัติ กระบะไฟฟ้า Rivian กระบะรุ่นแรกของโลก | YouTube video

03:29
Video: ประวัติ กระบะไฟฟ้า Rivian  กระบะรุ่นแรกของโลก |
ประวัติ กระบะไฟฟ้า Rivian กระบะรุ่นแรกของโลก |
CAR feeling • 7 months