NIO ra mắt SUV chạy điện ES8, đối thủ của Tesla Model X, 643 mã lực, 355 km/một lần sạc, 67.715 USD YouTube video

02:26
Video: NIO ra mắt SUV chạy điện ES8, đối thủ của Tesla Model X, 643 mã lực, 355 km/một lần sạc, 67.715 USD
NIO ra mắt SUV chạy điện ES8, đối thủ của Tesla Model X, 643 mã lực, 355 km/một lần sạc, 67.715 USD
SuperNews • 2 years